Aplikace

Laboratoř se věnuje i vývojářské činnosti, převážně tvorbě webových aplikací založených na analýze a vizualizaci prostorových dat publikovaných prostřednictvím webových služeb.

Archiv družicových dat
 

Informační systém Archiv družicových dat ve své základní funkcionalitě poskytuje snímky družic Sentinel 2 pro území České republiky. Další družicové systémy nebo odvozené datové produkty mohou být díky modulárnímu konceptu Archivu doplňovány a generovány prostřednictvím dodatečných rozšiřujících modulů vyvinutých pro nasazení v Archivu a pro rozšíření jeho funkcionalit. Informační systém je založen na portálovém řešení, skládá se z portletů, dalších aplikací a skriptů a integruje řadu open source nástrojů. Umožňuje vyhledání družicového snímku podle výběru oblasti z mapy a dalších zadaných parametrů, pro registrované uživatele je po přihlášení k dispozici stažení dat.

IS Archiv satelitních dat je vyvíjen v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DRKVO) na roky 2018 – 2022.

Rastrová data
 

Rastrová data je aplikace určená pro analýzy obrazových dat. Obsahuje historickou ortofotomapu, současnou ortofotomapu, mapy II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, družicovou mapu a zobrazuje i katastrální mapy s možností libovolných kombinací prolínání všech vrstev. Aplikace je určena pro nejširší veřejnost, nabízí přehledné uživatelské rozhraní vytvářené s cílem intuitivního a jednoduchého ovládání všech funkcionalit.

Aplikace je založena na aktuálních technologiích a představuje moderní, minimalistický design, je optimalizovaná pro použití na počítačích, tabletech i na mobilních telefonech, což umožňuje její využití i v terénu. Díky podpoře GPS a zobrazení aktuální polohy na mapě budete i v přírodě, s mobilním přístrojem v ruce, přesně vědět, kde se nacházíte. Pro vyhledání požadované adresy nebo lokality slouží vyhledávací políčko s našeptávačem.

Družicová mozaika ČR
 

Družicová mozaika v pravých barvách obsahuje data družice Sentinel 2 ze sezóny 2020 s použitím nejméně oblačných snímků pořízených v období vegetační sezóny. Data jsou dostupná k náhledu prostřednictvím mapové aplikace, pro použití ve vlastních projektech jsou k dispozici k volnému stažení a dalšímu využití. Družicová mozaika je připravena v souřadnicovém systému S-JTSK, data mají prostorové rozlišení 10 m. Mozaika byla vytvořena ze zdrojových družicových snímků dostupných v Archivu družicových dat, který Laboratoř dálkového průzkumu vyvíjí a provozuje.

Aplikace pro mozaikování družicových a leteckých dat byla vyvinuta v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DRKVO) na roky 2018 – 2022.

Historická ortofotomapa ze 30. let
 

Historická ortofotomapa ze 30. let byla pořízena pro území tří testovacích oblastí projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM). Použité letecké snímky pocházejí z let 1933 až 1938.

Tato data byla použita pro otestování aplikace pro mozaikování družicových a leteckých dat. Aplikace byla vyvinuta v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DRKVO) na roky 2018 – 2022.

Aplikace na vizualizaci analýz družicových dat
 

Aplikace na vizualizaci analýz družicových dat představuje nejznámější možnosti interpretace multispektrálních družicových dat. Jsou zde ukázky různých barevných kombinací pásem v nepravých barvách, řízené klasifikace a vegetačního indexu NDVI. Pro porovnání a orientaci je zahrnuta i scéna v přirozených barvách a topografická mapa.