Družicová mozaika v pravých barvách

Rastrová vrstva zobrazující území ČR sestavená z bezoblačných RGB snímků pořízených v průběhu sezóny 2020 z dat družice Sentinel 2 k prohlížení a ke stažení.

Aplikace pro mozaikování družicových a leteckých dat byla vyvinuta v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DRKVO) na roky 2018 – 2022.

RGB mozaika ke stažení (velikost pixelu 10 m, souřadnicový systém S-JTSK, formát GeoTIFF)S2_RGB_2020.tif (726 MB)