Archiv dat

Přístup k historickým a aktuálním družicovým snímkům za území České republiky a produktům z nich pořízených pro období vegetační sezóny

Archiv družicových dat

Základním předpokladem pro výzkumnou činnost nad družicovými daty je dostatečná datová základna poskytující nejen aktuálně pořízené snímky, ale i archiv, díky kterému je možné vytvářet nejrůznější temporální analýzy. Po provedení atmosférických korekcí jsou data k dispozici pro další zpracování, včetně neřízených i řízených klasifikací, výpočtů nejrůznějsích vegetačních a jiných indexů. Aktuální data v porovnání s archivními daty slouží pro zachycení trendů vývoje území a dávají přehled o stavu a dynamice zkoumaných objektů, ať již se jedná o vegetaci, vodstvo, zastavěné území, aj.

Technický popis družicových dat zpracovávaných v Laboratoři

V současné době jsou pro analytické práce v Laboratoři dálkového průzkumu využívána následující družicová data (uvádíme jejich základní technické parametry).

Družice Senzor Typ dat Typ senzoru Rozlišení [m] Počet pásem [MS/F] Záběr senzoru [km] Perioda snímání [dny]
Landsat 8 OLI optická multispektrální 15 a 30 9 185 16
  TIRS optická multispektrální 100 2 185 16
Sentinel 1 C-band SAR radarová jednofrekvenční 5–40 1 20–40 1–3
Sentinel 2A, 2B MSI optická multispektrální 10 a 60 13 290 2–3 (obě 1)
RapidEye JSS-56 optická multispektrální 5 5 77 1
QuickBird 2 MS optická multispektrální 2,4 4 16 3
  PAN optická panchromatický 0,6 1 16 3
SPOT 4 HRVIR-MS optická multispektrální 20 4 60 5
  HRVIR-PAN optická panchromatický 10 1 60 5
Envisat MERIS optická multispektrální 300 15 1150 1
Terra ASTER optická multispektrální 15-30-90 14 60 16
  MODIS optická multispektrální 250-500-1000 36 2330 1
NOAA AVHRR optická multispektrální 1090 6 2900 1–3 denně