Data archive

Acess to historic and current satellite images and their products from the area of the Czech Republic in the period of vegetation season 1st March to 30th October of each year.

Satellite data archive

Broad data archive containing current and historic images is a basic prerequisite for any research done over remote sensing data, enabling creation of various temporal analysis. Data is available after atmospheric corrections for consecutive processing steps including unsupervised and supervised classifications, calculation of vegetation and other indices. Current data and their comparison with the historical images help to cover the trends in landscape development and provide an overview staus of objects of interest - vegetation, water areas, built up areas, etc.

Technical description af data available to Laboratory

List of satellite data currently used by Remote sensing laboratory (only basic parameters are stated).

Satellite Sensor Data type Type ofsensor Resolution [m] Spectral bands [MS/F] Swath width [km] Temporal resolution [days]
Landsat 8 OLI optical multispectral 15 a 30 9 185 16
  TIRS optical multispectral 100 2 185 16
Sentinel 1 C-band SAR radar single frequency 5–40 1 20–40 1–3
Sentinel 2A, 2B MSI optical multispectral 10 a 60 13 290 2–3 (both 1)
RapidEye JSS-56 optical multispectral 5 5 77 1
QuickBird 2 MS optical multispectral 2,4 4 16 3
  PAN optical panchromatic 0,6 1 16 3
SPOT 4 HRVIR-MS optical multispectral 20 4 60 5
  HRVIR-PAN optical panchromatic 10 1 60 5
Envisat MERIS optical multispectral 300 15 1150 1
Terra ASTER optical multispectral 15-30-90 14 60 16
  MODIS optical multispectral 250-500-1000 36 2330 1
NOAA AVHRR optical multispectral 1090 6 2900 1–3 per day
Klad scén družicových snímků

Zadání vyhledávacích parametrů

  

Používáme svobodný a otevřený software

Technické řešení Archivu dat DPZ je ze 100 % založeno na svobodném a otevřeném software dostupném pod nejrůznějšími typy volných licencí. Vývoj těchto aplikací má z velké většiny na starost komunita vývojářů, což zajišťuje veřejnou kontrolu a transparentnost kódu dané aplikace. Takovýto přístup však klade vyšší nároky na technické znalosti, uživatel svobodného software musí počítat pouze s omezenou podporou. Mnohé komerční firmy své nástroje poskytují i v komunitní edici, která je dostupná pod svobodnou licencí, do jejíhož vývoje přispívají nezávislí vývojáři. Softwarové firmy se v těchto případech zaměřují na publikaci komerční verze daného nástroje, pro který nabízejí technickou podporu a mnohdy i další komerční rozšíření a související služby.