Applications

The Remote Sensing Laboratory is also engaged in development activities, mainly the creation of web applications based on the analysis and visualization of spatial data published through web services. 

Satellite Data Archive 
 

The Satellite Data Archive information system provides images of Sentinel-2 and Sentinel-1 satellites for the territory of the Czech Republic. Thanks to the modular concept of the Archive, other satellite systems or derived data products can be added and generated by means of extension modules, developed for the extension of its functionalities. The information system is based on a portal solution, consists of portlets and other applications and scripts and integrates a number of open source tools. It allows to search for satellite images according to the selection of an area from the map, time range and other entered parameters. Data download is available for registered users after login. 

The Satellite Data Archive IS  is being developed within the long-term concept of the development of the research organization (DRKVO) for the years 2018 - 2022. 

Rastrová data
 

Rastrová data je aplikace určená pro analýzy obrazových dat. Obsahuje historickou ortofotomapu, současnou ortofotomapu, mapy II. a III. vojenského mapování, topografickou mapu, družicovou mapu a zobrazuje i katastrální mapy s možností libovolných kombinací prolínání všech vrstev. Aplikace je určena pro nejširší veřejnost, nabízí přehledné uživatelské rozhraní vytvářené s cílem intuitivního a jednoduchého ovládání všech funkcionalit.

Aplikace je založena na aktuálních technologiích a představuje moderní, minimalistický design, je optimalizovaná pro použití na počítačích, tabletech i na mobilních telefonech, což umožňuje její využití i v terénu. Díky podpoře GPS a zobrazení aktuální polohy na mapě budete i v přírodě, s mobilním přístrojem v ruce, přesně vědět, kde se nacházíte. Pro vyhledání požadované adresy nebo lokality slouží vyhledávací políčko s našeptávačem.

Satellite Mosaic of the Czech Republic 
 

The True-color Satellite Mosaic contains Sentinel-2 satellite data from the 2020 season. Images with the least cloud cover during the growing season were selected. The Mosaic is available for preview via a map application and it is also available for a free download and further use. The Satellite Mosaic is prepared in the S-JTSK coordinate system, spatial resolution is 10 m. The Mosaic was created from source satellite images available in the Satellite Data Archive, which is developed and operated by the Remote Sensing Laboratory. 

The Satellite Mosaic of the Czech Republic application was developed within the long-term concept of the development of the research organization (DRKVO) for the years 2018 - 2022. 

Historical Orthophotomap from the 1930s 
 

The Historical Orthophotomap from the 1930s was created for the territory of three test areas of the National Inventory of Contaminated Sites project (NIKM). The aerial photographs used date from 1933 to 1938. 

These data were used to test an application for tiling satellite and aeronautical data. The application was developed within the long-term concept of the development of the research organization (DRKVO) for the years 2018 - 2022.

Application for Visualization of Satellite Data Analyses 

The Application for Visualization of Satellite Data Analyses presents the best known possibilities of interpretation of multispectral satellite data. There are examples of different colour combinations of bands in false colours, supervised classification and vegetation index NDVI. A scene in true colours and a topographic map are also included for comparison and better orientation.