Historická ortofotomapa ze 30. let

Data pokrývají tři pilotní oblasti v rámci ČR, které byly digitaizovány pro potřeby projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst.

Tato data byla použita pro otestování aplikace pro mozaikování družicových a leteckých dat. Aplikace byla vyvinuta v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DRKVO) na roky 2018 – 2022.