Historická ortofotomapa ze 30. let

Data pokrývají tři pilotní oblasti v rámci ČR, které byly digitaizovány pro potřeby projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst.