Archiv dat

Přístup k historickým a aktuálním družicovým snímkům Sentinel a Landsat pro území České republiky a produktům z nich pořízených pro období vegetační sezóny 1. dubna až 31. října pro roky 2013 - 2023.

Archiv družicových dat

Základním předpokladem pro výzkumnou činnost nad družicovými daty je dostatečná datová základna poskytující nejen aktuálně pořízené snímky, ale i archiv, díky kterému je možné vytvářet nejrůznější temporální analýzy. Po provedení atmosférických korekcí jsou data k dispozici pro další zpracování, včetně neřízených i řízených klasifikací, výpočtů nejrůznějsích vegetačních a jiných indexů. Aktuální data v porovnání s archivními daty slouží pro zachycení trendů vývoje území a dávají přehled o stavu a dynamice zkoumaných objektů, ať již se jedná o vegetaci, vodstvo, zastavěné území, aj.

IS Archiv satelitních dat je vyvíjen v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace (DKRVO).

Klad scén družicových snímků

Zadání vyhledávacích parametrů

  

Používáme svobodný a otevřený software

Technické řešení Archivu dat DPZ je ze 100 % založeno na svobodném a otevřeném software dostupném pod nejrůznějšími typy volných licencí. Vývoj těchto aplikací má z velké většiny na starost komunita vývojářů, což zajišťuje veřejnou kontrolu a transparentnost kódu dané aplikace. Takovýto přístup však klade vyšší nároky na technické znalosti, uživatel svobodného software musí počítat pouze s omezenou podporou. Mnohé komerční firmy své nástroje poskytují i v komunitní edici, která je dostupná pod svobodnou licencí, do jejíhož vývoje přispívají nezávislí vývojáři. Softwarové firmy se v těchto případech zaměřují na publikaci komerční verze daného nástroje, pro který nabízejí technickou podporu a mnohdy i další komerční rozšíření a související služby.